Tags: Asesoramiento Fiscal Marbella

3% inhouding op de aankoop van een woning in Spanje

Als een niet-resident in Spanje een onroerende zaak verkoopt dat in Spaans grondgebied gelegen is, heeft de koper de verplichting 3% van de verkoopprijs in te houden en bij de belastingdienst te betalen als aanbetaling van de belasting dat toekomt aan de verkoper die niet –resident is. Het is een verplichting die toekomt aan de
  • Wim Lamers
  • Abogados en Marbella, Asesoramiento Fiscal Marbella, Asesoramiento Jurídico Costa del Sol, Incremento patrimonial español,
Lees meer

Spaanse Jaarrekeningen voor het boekjaar 2015

Binnenkort dienen, na de aangifte van de Vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2015 de jaarrekeningen te worden ingediend en ingeschreven. De Jaarrekeningen in Spanje dienen een eenheid te vormen en een toelichting te bevatten, alsook een balans en de winst- en verliesrekening, een staat van wijzigingen in het netto vermogen. De Spaanse Jaarrekeningen dienen in het
  • Wim Lamers
  • Asesoramiento Fiscal Marbella, Contable en España, Empezar una empresa en España, Fiscal advisers Marbella,
Lees meer

Beperkingen bij cash betalingen in Spanje

Eind 2012 werd de financiële en belastingregelgeving gewijzigd in Spanje veranderd. Enkele wijzigingen werden ingevoerd ter verdere voorkoming en bestrijding van eender welke mogelijke fraude. Een van deze nieuwe normen gaat om een beperking bij sommige transacties en cash betalingen. De grens die werd vastgelegd voor alle transacties waarbij een zelfstandige of professional is bij
  • Wim Lamers
  • Asesoramiento Fiscal Marbella, Contable en España, Contable Marbella, Jurídico España,
Lees meer