Deze website behoort tot Arcos & Lamers Asociados SLP en wordt voor informatiedoeleinden aangeboden betreffende de diensten die ons bedrijf verleent. Overeenkomstig de huidige wetgeving zijn de databestanden bij Arcos & Lamers Asociados SLP ingeschreven bij het Spaans Bureau voor Bescherming Persoonsgegevens. Tevens werden zowel technische voorzieningen als organisatiemaatregelen getroffen om te voldoen aan de wetgeving inzake Bescherming  Persoonsgegevens: Arcos & Lamers Asociados SLP wenst uw privacy te garanderen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. De volgende verklaring geeft u verdere informatie over ons beleid inzake bescherming persoonsgegevens. Zo kunt u vrijwillig een keuze maken in welke mate u ons uw persoonlijke gegevens wenst te verstrekken. De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen enkel en alleen gebruikt worden om informatie te bieden over de producten of diensten die u bij onze bedrijven aanvraagt. Uw gegevens zullen op ieder moment behandeld worden overeenkomstig de bepalingen in de wetgeving inzake Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat wij uw gegevens op vertrouwelijk  wijze behandelen waarbij rekening gehouden wordt met de technologietoestand, de aard van de bewaarde gegevens en aan welke risico’s de gegevens worden blootgesteld, dit alles overeenkomstig de bepalingen in het Spaans Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, ter goedkeuring van het Reglement van de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij informeren u dat de persoonsgegevens van diegene die het verzoek uitvoert, indien dit wordt vereist voor de verzochte dienstverlening, in een databestand zal worden opgenomen die ingeschreven staat bij het Spaans Bureau voor Bescherming Persoonsgegevens teneinde de desbetreffende informatieverzoeken te kunnen behandelen. Overeenkomstig artikel 15 en volgende van de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u via e-mail uw recht uitoefenen op toegang, annulering, verzet en/of rechtzetting.