Blog

Inkomstenbelasting voor niet residenten in Sapnje

Tax in SpainBelastingen voor niet-residenten in Spanje; Eigendommen

Alle niet-residenten die een woning bezitten in Spanje zijn verplicht de jaarlijkse belastingaangifte te maken voor niet-residenten. Zelfs indien de woning in Spanje niet bewoond is, of deze niet verhuurd wordt aan derden, geeft de Spaanse wet aanleiding tot “Vermoedelijke Inkomsten” en dienen alle eigenaren een persoonlijke belastingaangifte in te dienen en de berekende belasting te voldoen. De te betalen belasting dient ieder jaar berekend te worden aangezien deze van verschillende factoren afhangt die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Om verdere informatie te bekomen omtrent dit thema, klik dan hier op de volgende blog:

http://www.arcos-lamersasociados.com/1728/taxation-related-to-spanish-properties-for-non-residents-part-2-income-tax-in-spain/

De Belasting voor niet-residenten in Spanje zonder permanente vestiging werd tijdens het jaar 2015 herzien. Zie de tabel hieronder in verband met de algemene percentages:

Periode 2007 – 2011 2012 – 2014 2015 2016
Residenten in de EU, Ijsland & Noorwegen Overige Residenten in de EU, Ijsland & Noorwegen Overige
% 24% 24,75% 19,50% 24% 19% 24%

Ons kantoor kan u helpen bij de berekening van deze belasting, het invullen van de aangifte en het betalen van de belasting voor niet-residenten in uw naam. Wij bieden algemene adviesverlening inzake al uw fiscale zaken.

Sara Duarte, accountant in Marbella

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Advocaten in Marbella, Niet resident in Spanje , Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën