Blog

Nalatenschap van woning in Spanje

spanish inheritanceDe juridische en fiscale adviesverlening is een persoonlijke en specifieke kwestie voor iedere cliënt, in het bijzonder in het geval van nalatenschappen en de planning daaromtrent gezien de persoonlijke en familiale omstandigheden van iedere cliënt natuurlijk anders zijn. Iedere  kwestie moet dus in detail bekeken worden.

Veronderstel dat bij het overlijden van de heer X hij een woning in Andalusië nalaat aan zijn zoon en vrouw met een nettowaarde van 200.000 euro.

In de eerste plaats dienen we na te gaan of deze woning al dan niet de gewoonlijke woonplaats was van de erflater.

Indien het gaat om de gewoonlijke woonplaats van de erflater, zullen de erfgenamen een vermindering van de autonome gemeenschap van 99,99% ontvangen indien de woning ook de gewoonlijke woonplaats komt te worden van (een van) de erfgenamen ten tijde van het overlijden.

Indien het gaat om de gewoonlijke woonplaats van de erflater, maar het geen gewoonlijke verblijfplaats komt te worden van de erfgenamen, dan is er vermindering van de staat van 95% met een grens van 122.606,47 euro.

Conditie: De woning kan niet door de erfgenamen worden doorverkocht voor een periode van 10 jaar. Het is daarbij niet nodig dat ze de woning als gewoonlijke verblijfplaats gebruiken. Maar het is wel zo dat de erflater dus zijn gewoonlijk woonplaats daar had.

Bijvoorbeeld:

  1. Indien de vrouw in de woning woonde op het moment van het overlijden, zal ze een staatsvermindering ontvangen van 95% plus 4,99% voor de vermindering van de autonome gemeenschap.

 

Ze erft de gewoonlijke verblijfplaats met een waarde van 200.000 euro.

Ze ontvangt 50% van de erfenis (dus 100.000 euro voor haar en de andere 100.000 voor hun zoon).

Er zal een vermindering plaats vinden van 99,99% m.a.w. een vermindering van 99.990 euro.

  1. Indien de zoon bijvoorbeeld niet in de woning woonde op het moment van het overlijden, zal hij enkel een staatsvermindering ontvangen van 95%.

Hij erft de gewoonlijke verblijfplaats met een waarde van 200.000 euro.

Hij ontvangt 50% van de erfenis (dus 100.000 euro voor hem en de andere 100.000 voor zijn moeder).

Er zal een vermindering plaats vinden van 95% m.a.w. een vermindering van 95.000 euro.

Hou rekening met het feit dat in dit geval geen rekening werd gehouden met andere toepasselijke verminderingen.

Neem contact op met ons advocatenkantoor in Marbella, Arcos & Lamers Asociados. Uw advocaat en specialist in nalatenschappen in Spanje.

Cecilio Sánchez, advocaat in Spanje

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans Erfrecht, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën