Blog

Nu mogelijk om de belastinginformatie publiek te maken indien opgelegd door de regelgeving van de Europese Unie

tax in SpainHeeft u een schuld bij de Belastingdienst in Spanje?

Er zou vanaf nu periodiek een lijst van schuldenaars bij de Belastingdienst in Spanje publiek worden gemaakt voor schulden of sancties die niet worden uitgesteld of opgeschort, en die hoger zijn dan 1 miljoen euro en niet betaald werden binnen de vrijwillige periode (nieuw artikel 95.bis).

Het voorbehouden karakter van de gegevens bepaald in artikel 95 zal de bekendmaking niet in de weg staan indien deze voortvloeit uit de regelgeving van de Europese Unie (nieuw lid 4 artikel 95 van de Algemene Belastingwet).

Ter bepaling van deze vereisten zal worden uitgegaan van de referentiedatum 31.12 van het jaar voorafgaande aan het akkoord tot bekendmaking.

De eerste lijst zal tijdens het laatste kwartaal van 2015 publiek worden gemaakt waarvoor de referentiedatum de 31ste juli 2015 zal zijn.

Binnen elke staat, zal de publicatie enkel en alleen handelen over de staatsbelastingen waarvoor de Nationale Spaanse Belastingadministratie instaat voor de toepassing van de belastingen, de uitoefening van de sanctiebevoegdheid en de bevoegdheden tot herziening. Delegatie inzake deze materie ten gunste van de Autonome Gemeenschappen of Gemeentes is niet mogelijk.

VERDERE BELANGRIJKE PUNTEN:

Er wordt een periode verleend van 10 dagen aan de belanghebbende persoon om zijn/haar argumenten aan te voeren voorafgaande aan de publicatie.

De periode gaat in vanaf de dag na ontvangst van de communicatie. Voor deze doeleinden zal een enkele poging tot notificatie voldoende zijn.

De argumenten kunnen enkel en alleen verwijzen naar materiële, feitelijke of aritmetische fouten.

Het akkoord tot publicatie van de lijst maakt een einde aan de administratieve procedure. Na de publicatie kan het akkoord dus enkel nog worden betwist via de contentieuze-administratieve procedure.

Neem contact op met ons advocatenkantoor en team economen Arcos & Lamers Asociados. Wij staan tot uw beschikking voor al uw vragen of fiscaal, boekhoudkundig, en juridisch vlak.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Vennootschap belasting , Spaanse winst belasting , Spaanse Belastingdienst , Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën