Blog

Tarieven vennootschapsbelasting in Spanje 2015-2016

company tax in spainOns team advocaten en economen in Marbella, Arcos & Lamers Asociados, hebben het genoegen u informatie te verstrekken inzake de nieuwe belasting tarieven voor vennootschappen in Spanje jaar 2015 en 2016.

BELASTINGPLICHTIGE SOORT 2015 2016
Algemeen type 28% 25%
Nieuwe opgerichte entiteiten uitgezonderd diegene die aan een lager tarief belast worden, zullen deze schaal toepassen tijdens de eerste periode met positief resultaat en de volgende 15% 15%
Entiteiten met een omzet < 5 M€ en < 25 werknemers 25% 25%
Vennootschappen in Spanje van Beperkte Omvang (omzet < 10M€), uitgezonderd diegene die aan een ander tarief dan het algemeen tarief belast worden Deel van BI tot 300.000 € 25% 25%
Rest 28% 25%
Algemene verzekeringsmaatschappijen en verzekeringskas voor sociale zekerheid 25% 25%
Vennootschappen in Spanje wederzijdse garantie
Beroepsverenigingen, officiële kamers, en vakbonden voor werknemers
Entiteiten zonder winstoogmerk die voldoen aan de wet 49/2002
Fondsen ter bevordering van de werkgelegenheid
Verenigingen en coöperatieve confederaties
Publiekrechtelijke entiteit Staatshavens en Havenautoriteiten
Gemeenschappelijke Verenigingen van buurten
Politieke partijen (Art. 11 LO 8/2007)
coöperatieve hypotheekbanken en volksbanken Resultaat coöperatieve 28% 25%
Resultaat extracoöp. 30% 30%
Fiscaal beschermde coöperaties Resultaat coöperatieve 20% 20%
Resultaat extracoöp. 28% 25%
Naamloze investeringsvennootschappen in de onroerendgoedmarkt. (SOCIMI)  (Art. 9 Wet 11/2009) In het algemeen 0% 0%
19% (1) 19% (1)
Entiteiten zonder winstoogmerk die wel voldoen aan de wet 49/2002 10% 10%
Entiteiten van de Bijzondere Zone van de Canarische Eilanden (Art. 43 Wet 19/1994) 4% 4%
SICAV met bepaalde voorwaarden bepaald in art. 29.4 LIS verwijzend naar wet 35/2003 van de Collectieve Investeringsinstellingen 1% 1%
Financiële Investeringsfondsen met bepaalde voorwaarden bepaald in art. 28.5.b) TRLIS
Vastgoedfondsen en –vennootschappen met bepaalde voorwaarden bepaald in art. 29.4 LIS
Reguleringsfonds van de Hypotheekmarkt
Pensioenfondsen 0% 0%
Kredietentiteiten, alsook entiteiten bestemd tot de exploratie, onderzoek en exploitatie van opsporing van koolwaterstoffen en andere activiteiten geregeld in de wet 34 /1998 30% 30%

 

Voor meer informatie over al uw fiscale, juridische, mercantiele en accountancy kwesties, neem dan contact op met uw advocatenkantoor en team economen in Marbella, Malaga, Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella

 

Wim Lamers, econoom in Spanje

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Vennootschap belasting , Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën