Blog

Vennootschapsbelasting in Spanje. Verliezen van vorige boekjaren

SPANISH COMPANY TAXDe tijdslimiet om de negatieve grondslagen te compenseren van de vennootschapsbelasting in Spanje gegenereerd door de verliezen van de vorige boekjaren verandert drastisch krachtens de wet 27/2014.

Er worden nieuwe maatregelen getroffen in de wet 27/2014: compensatie van negatieve grondslagen:

De behandeling van de compensatie van negatieve grondslagen geregeld in artikel 26 van de Spaanse wet 27/2014 verandert aanzienlijk. Deze grondslagen zullen in een toekomst zonder tijdslimiet kunnen worden toegepast. Met andere woorden, de negatieve grondslagen gecreëerd sinds 1997 zijn vanaf nu te compenseren. Gefeliciteerd!

Er wordt wel een hoeveelheidslimiet vastgelegd op 70% van de grondslag voorafgaande aan de compensatie. Maar terzelfdertijd wordt een compensatie toegestaan van 100% indien het minimumbedrag 1 miljoen euro bedraagt.

Bewaar de afgegeven en ontvangen facturen in Spanje:

 

Het is belangrijk om aan de Belastingdienst de boekhouding te kunnen voorleggen, namelijk:

  • Afgegeven facturen
  • Ontvangen facturen
  • Bankuittreksels en betalingsbewijzen

Omdat de Spaanse Fiscus over een periode van tien jaar beschikt om na te gaan of al dan niet de compensatie van de negatieve grondslagen van toepassing is.

Om te vermijden dat niet-actieve vennootschappen worden verworven of quasi-niet-actieve met een negatieve grondslag, wordt een reeks beperkingen vastgelegd waarmee rekening moet worden gehouden.

Met name, er kan geen gebruik worden gemaakt van de negatieve grondslagen bij aankoop van de aandelen en wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:

1º Er geen economische activiteit is geweest in de 3 maanden voorafgaande aan de aankoop.

2º De vennootschap een andere of een bijkomende economische activiteit zal uitvoeren in de 2 jaar na de aankoop dan de voorgaande activiteit.

3º Het gaat om een vermogensentiteit. De zogenoemde “Entidad Patrimonial”.

4º De entiteit werd afgemeld in het register voor entiteiten wegens het niet indienen van de afgifte tijdens drie opeenvolgende belastingperiodes.

Neem vandaag nog contact op met uw team ervaren Nederlandstalige accountant in Spanje voor al uw vragen omtrent uw fiscale, juridische en boekhoudkundige kwesties.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella

Wim Lamers, econoom in Marbella

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Vennootschap belasting , Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën