Blog

Soort erfgenamen. De drie gedeeltes van een erfenis in Spanje. Hoe een zoon of echtgenoot/te te onterven in Spanje?

heirs in SpainOvereenkomstig de Spaanse wetgeving zijn er drie soorten erfgenamen:

Testamentaire erfgenamen:

Dit zijn de in het testament opgenomen erfgenamen. Indien ze eerder komen te overlijden dan de erflater, wordt aan hun nakomelingen geen enkel recht op de erfenis in Spanje overgedragen.

Legitimarissen:

Dit zijn essentieel de kinderen en nakomelingen of indien er geen kinderen zijn, de ouders of aanverwanten in opgaande lijn. De Spaanse wet herkent 1/3 van het vermogen van de overleden persoon aan dit soort erfgenamen.

Legatarissen:

Zij erven specifiek omschreven goederen. Met name, een appartement, juwelen, een auto. De legatarissen dienen in het testament genoemd te zijn en kan het wettelijk erfdeel van de legitimarissen niet aantasten.

De erfenis in Spanje wordt in drie delen verdeeld:

Het wettelijk erfdeel (legitieme portie):

Dit is 1/3 waar de erflater niet vrij om over te beschikken. Met andere woorden, 1/3 van het vermogen dient nagelaten te worden aan de legitimarissen.

Éen derde “mejora” (verhoging):

Dit is 1/3 van het vermogen dat kan op gelijke of ongelijke manier worden verdeeld onder de erfgenamen, waarbij dus meer naar enkele erfgenamen gaat of alle erfgenamen een gelijk gedeelte ontvangen van dit 1/3 van het vermogen. Het is natuurlijk ook mogelijk dit 1/3 aan niemand na te laten.

 

Éen derde waarover vrij beschikt wordt:

De erflater heeft de absolute vrijheid om 1/3 van zijn of haar vermogen na te laten aan wie hij ook maar wenst.

 

Hoe kinderen of nakomelingen te onterven?

In het algemeen kunnen kinderen worden onterfd indien ze geen levensonderhoud bieden aan de ouders of aanverwanten in opgaande lijn of die hen op ernstige wijze beledigen of mishandelen (fysiek of verbaal).

Hoe de echtgenoot/te te onterven?

In Spanje kan de echtgenoot of echtgenote worden onterfd indien de huwelijkse verplichtingen niet nakomt, levensonderhoud biedt aan kinderen of echtgenoot/te of een aanslag heeft gemaakt op het leven van de erflater.

Neem nu contact op met Arcos & Lamers Asociados, uw team advocaten en economen in Marbella voor alle kwesties omtrent u nalatenschap in Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Efrecht Marbella, Spaans Erfrecht, Testament in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën