Blog

6 belangrijke wijzigingen m.b.t. de BTW in Spanje

VAT in SpainHervormingen wetten 26, 27 en 28/2014. BTW:

BTW in Spanje. De Nederlandstalige Spaanse fiscalisten van Arcos & Lamers Asociados, úw team van economen en advocaten in Marbella hebben het genoegen om u te informeren over de belangrijkste wijzigingen van de meest complexe belasting die er bestaat in de Spaanse wetgeving, de zogenoemde “Impuesto sobre el Valor Añadido” IVA.

  1. Wat betreft de vrijstelling van artikel 20, wordt een nieuwe versie opgemaakt voor organisaties zonder winstoogmerk: de vrijstelling van Spaanse notariskosten in financiële transacties verdwijnt waarbij ze daaraan nu wel worden onderworpen. Wat betreft de levering van niet bebouwbare terreinen zijn deze leveringen niet alleen vrijgesteld voor de promotor maar ook voor eender welke ondernemer of zelfstandige, zelfs al is deze geen promotor.

  1. In verband met de plaats van uitvoering van dienstverleningen (artikelen 69 en 70), worden vanaf 1 januari 2015 nieuwe normen toegepast betreffende de lokalisatie van dienstverleningen:

– indien de dienst wordt verleend door een ondernemer of zelfstandige, dan wordt de dienst beschouwd als uitgevoerd op de domicilie van de bestemmeling.

– indien er een uiteindelijke verbruiker is, zal de belasting plaats vinden waar de bestemmeling zich bevindt, onafhankelijk van het feit waar zich de dienstverlener bevindt.

Met andere woorden, de dienst wordt beschouwd als uitgevoerd op de plaats van de bestemmeling.

  1. Wat betreft de wijziging van de grondslag van artikel 80, kan voor de kleine en middelgrote bedrijven de wijziging wordt gemaakt in de grondslag in geval van niet-betalingen van de prijs indien er aan bepaalde vereisten wordt voldaan en dit binnen een periode van 6 maanden of een jaar nadat deze opeisbaar werd.
  1. Er bestaat een nieuw geval van investering voor belastingplichtigen, in geval het gaat om ondernemers of zelfstandigen, die heel concrete producten leveren (zilver, palladium, platina, mobiele telefoons, computers, laptops, tablets, etc.).
  1. In verband met de Spaanse belastingtarieven van artikel 91, gaat deze voor medische apparatuur, sanitaire producten, en overige instrumenten voor medisch gebruik of gebruik in ziekenhuizen omhoog van 10 tot 21%. Het bijzonder regime voor teruggaven wordt versoepeld zoals bepaald in artikel 119.bis.
  1. Wat betreft het bijzondere regime voor een groep bedrijven zoals bepaald in artikel 163, wordt de redactie gewijzigd in die zin dat, opdat een groep kan bestaan, de vennootschappen sterk aan elkaar verbonden dienen te zijn, zowel op financieel, economisch en organisatorisch niveau, en op voorwaarde dat de zetel van de economische activiteit of permanente vestiging van elk van de vennootschappen gelegen is op het grondgebied waar de belasting van toepassing is.

Neem gerust contact op met ons team van economen en advocaten in Marbella voor al uw fiscale en juridische vragen. Wij staan u met plezier bij op ons kantoor in Marbella.

 

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Advocaten in Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën