Blog

Woonplaats in twee landen

Spanish tax resident

Ter navolging van vorige artikelen geschreven door Arcos & Lamers Asociados in verband met de fiscale verblijfplaats in Spanje, wensen we deze keer te analyseren wat er nu precies gebeurt indien een persoon resident is in beide landen.

We hebben hierbij te maken met een situatie waarin vermeden dient te worden dat één persoon, op grond van toepasselijke normen, als resident kan beschouwd worden voor fiscale doeleinden in beide landen.

Daarom dienen we dieper in te gaan op het Verdrag dat door beide landen werd ondertekend. We kunnen in het algemeen zeggen dat, op grond van de normen van dat Verdrag, de persoon resident zal zijn:

  1. van het land waar hij zijn permanente verblijfplaats heeft. Heeft hij een verblijfplaats in beide landen, dan zal hij resident zijn in het land waar hij meer hechte persoonlijke en financiële relaties heeft.

  1. Indien de situatie op deze manier niet bepaald kan worden, zal de persoon resident zijn van het land waar hij/zij gewoonlijk woont.
  1. Indien hij/zij gewoonlijk in beide landen woont, of in geen enkele van de twee, dan zal de persoon resident zijn van het land waar hij/zijn nationaliteit heeft.
  1. Indien hij de nationaliteit heeft van beide landen of van geen enkele van de twee, zullen de bevoegde autoriteiten de zaak in onderling overleg besluiten.

Zoals we in vorige artikelen hebben uitgelegd, zal de status van niet-resident in een bepaald land bewezen worden door een certificaat van verblijfplaats te bekomen afgegeven door de fiscale autoriteiten van een ander land. In het algemeen zijn deze certificaten een jaar geldig.

U herinnert zich misschien nog dat we toen hebben uitgelegd dat een natuurlijke persoon resident is in Spanje in de volgende gevallen:

  1. Indien hij meer dan 183 dagen tijdens een kalenderjaar op Spaans grondgebied verblijft.
  1. Indien zijn hoofdactiviteit van zijn activiteiten of economische belangen in Spanje liggen.
  1. Waarvan de echtgenoot/echtgenote en de minderjarige kinderen gewoonlijk in Spanje wonen.

In verband met rechtspersonen, zullen de volgende entiteiten als resident in Spanje worden beschouwd:

1.- Indien de vennootschap opgericht is overeenkomstig de Spaanse wetten.

2.- Indien ze hun maatschappelijke zetel in Spanje hebben.

3.- Indien ze hun adres in Spanje hebben.

Voor al uw vragen omtrent uw fiscale verblijfplaats, neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor in Spanje, Arcos & Lamers Asociados. We staan klaar voor u met een team experten in juridische en fiscale kwesties die u een specifieke adviesverlening aanbieden voor uw zaak.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje.

Wim Lamers, accountant (econoom) in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Juridisch Spanje, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën