Blog

Terugbetaling van de BTW betaald buiten Spanje

 BTW in Spanje

Bent u ervan op de hoogte dat u in Spanje de Belasting op Toegevoegde Waarde terugbetaald kan worden die u betaald heeft op de facturen afgegeven door andere bedrijven in de Europese Unie?

De belasting adviseurs van dit team van advocaten en accountants in Marbella hebben het genoegen u informatie te verstrekken over de algemene aspecten waarmee u rekening dient te houden wanneer u aan de Spaanse belastingdienst de terugbetaling verzoekt van de BTW betaald in het buitenland.

Vergeet niet dat u deze BTW niet kan in vermindering brengen in de aangiftes die u in Spanje maakt.  U dient de teruggave via het formulier 360 te verzoeken samen met een kopie van de facturen die de betaalde BTW kunnen rechtvaardigen. Het formulier 360 zal gebruikt worden door de zaakvoerders of zelfstandigen die de teruggave verzoeken van de betaalde bedragen voor aankopen of invoer van goederen of diensten in de Europese Gemeenschap.

Het zal natuurlijk de Spaanse belastingdienst zelf zijn die in naam van de belastingbetaler de teruggave regelt ten overstaan van het land waar de BTW werd betaald.

De teruggave van de BTW betaald buiten Spanje wordt verzocht via het formulier 360.

Minimumbedrag voor de teruggave van de BTW betaald in Nederland of België.

De minimumbedragen van de BTW waarvan de teruggave kan verzocht worden in Spanje zijn als volgt:

400 Euro’s in verzoeken van de betaalde BTW in driemaandelijkse periodes.

50 Euro’s in verzoeken van de BTW indien de teruggave jaarlijkse periodes betreft.

Wat betreft de periode tot indiending van model 360 voor de teruggave van de BTW betaald buiten Spanje kunt u deze ofwel driemaandelijks ofwel jaarlijks indienen. De periode eindigt op 30 september van het jaar daarop.

Krijg uw BTW in Spanje zo snel als mogelijk terugbetaald!

Indien de terug te vorderen BTW hoger is dan het minimumbedrag, in het algemeen een bedrag van 400 Euro’s, kan het model 360 ook ingediend worden zodra het trimester ten einde loopt en hoef je dus niet te wachten tot september van het jaar daarop.

 Wie kan de teruggave van de betaalde BTW verzoeken?

Om met succes de BTW betaald buiten Spanje terug te krijgen dient deze betaald te zijn geweest in het kader van de handelsactiviteit.

Hoe wordt het verzoek tot teruggave van de BTW betaald in het buitenland ingediend?

Wat betreft de plaats en wijze van indiening, dient het formulier 360 verplicht van Internet te worden ingediend.

Neem vandaag nog contact op met de vakbekwame advocaten van ons kantoor in Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën