Blog

Kosten voor het vastleggen van een hypotheek op een huis in Spanje

mortgage in MarbellaHeeft u besloten om een hypotheeklening aan te gaan om uw huis in Spanje te financieren? Arcos & Lamers Asociados, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje heeft het genoegen u te informeren over allerlei daarmee verbonden kosten. U dient rekening te houden dat u naast de kosten voor een lening die u aan de bank zal moeten betalen, ook de notariskosten voor het verlijden van de akte zal moeten betalen alsook de belasting en de inschrijving van de hypotheek in het Eigendomsregister.

 

Condities van een hypotheek in Spanje

De bank dient u te informeren over de volgende kenmerken van de Spaanse lening, alsook over de hierna genoemde kosten:

– Bedrag en munteenheid van de lening.

– Duur, frequentie en aantal betalingen.

– Soort toepasselijke rentevoet, renteperiode, en berekening van de toepasselijke rentevoet op ieder moment van de lening.

– Bedrag van iedere maandelijkse betalingen en tabel van amortisaties met het bedrag dat iedere maand dient betaald te worden.

Kosten Hypotheek in Spanje

In verband met de kosten te betalen aan de kredietlener, zijn deze gewoonlijk als volgt:

1.- Taxatie van de woning die men wenst te hypothekeren.

2.- Openingscommissie.

3.- Commissie voor de subrogatie van de schuldenaar.

4.- Commissie voor wijziging van de voorwaarden.

5.- Commissie voor vordering van niet-betaalde bedragen.

6.- Commissie voor geheel of gedeeltelijke vervroegde afbetaling.

Naast de hierboven vermelde kosten, zullen de volgende kosten voor het afsluiten van de lening worden aangerekend:

–          Notaris. Het te betalen bedrag hangt af van het bedrag van de lening en staat vastgelegd in de Spaanse wetgeving.

–          Eigendomsregister: Het bedrag hangt tevens af van het geleende bedrag en de tarieven daarvoor goedgekeurd in de Spaanse wetgeving.

–          Belasting op authentieke akten: bedraagt 1,5% over de totale hypothecaire aansprakelijkheid van de woning.

–          Verwerking van de akte: het gaat om de activiteiten zoals de betaling van de belastingen en de latere inschrijving in het Eigendomsregister.

Wij raden u aan informatie aan de bank op te vragen over de totale kosten voor de lening.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor. Bij Arcos & Lamers Asociados zullen wij u duidelijk uitleggen wat de voorwaarden zijn van uw lening. Wij zullen u bijstaan in het ondertekenen van de notariële koopakte alsook van de hypothecaire lening.

  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Juridisch Spanje, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën