Blog

Hoe kan je de subsidiaire aansprakelijkheid vermijden met betrekking tot Spaanse belastingschulden van een leverancier?

Spanish tax responsabilityEnkel je facturen betalen aan je leverancier in Spanje is niet voldoende! Om fiscale aansprakelijkheid met betrekking tot je leveranciers te vermijden is het niet voldoende om de factuur te ontvangen en deze te betalen. De Spaanse belasting adviseurs van ons advocatenkantoor in Málaga, Spanje, hebben hierbij het genoegen om u nogmaals te informeren over de bepalingen in artikel 43.1.1f) van de Algemene Belasting wet in Spanje.

1) De volgende personen of entiteiten zijn in Spanje subsidiaire aansprakelijk voor een belastingschuld in Spanje:

f) de personen of entiteiten die de uitvoering van werkzaamheden of de dienstverlening met betrekking tot hun hoofdactiviteit aannemen of onderaannemen, voor de fiscale verplichtingen met betrekking tot de belastingen die afgewenteld worden of bedragen die ingehouden moeten worden van de werknemers, beroepen of andere bedrijfsleiders, in het gedeelte dat toekomt aan de werkzaamheden of diensten voorwerp van de aanneming of onderaanneming.

De hierboven vermelde aansprakelijkheid zal niet geëist worden indien de aannemer of onderaannemer een specifiek certificaat heeft overhandigd aan de betaler dat hij geen achterstallige betalingen heeft in zijn Spaanse belastingverplichtingen bij de Belastingdienst in Spanje tijdens de 12 maanden voorafgaande aan de betaling van elke factuur voor de aanneming of onderaanneming.

Indien een bedrijf of natuurlijke persoon, fiscaal resident in Spanje en die een economische activiteit uitoefent een factuur moet betalen voor een dienstverlening aan een leverancier, is het nuttig niet alleen de originele factuur te vragen of te eisen maar ook een certificaat afgegeven door de Spaanse Belastingdienst waarin vermeld staat dat deze leverancier geen achterstallige betalingen heeft in verband met zijn fiscale verplichtingen.

Indien de betaler niet beschikt over zo’n certificaat, zal de betaler subsidiair aansprakelijk zijn voor de mogelijke schulden die hij mogelijks met de belastingdienst in Spanje heeft.

Twijfel niet om de advocaten, accountants en/of belasting adviseurs van ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje contact te nemen. De professionelen van ons advocatenkantoor in Spanje zullen met genoegen al uw vragen in verband met uw fiscale, juridische en accountancy kwesties beantwoorden.

Vorige blogs met het onderwerp “Belasting in Spanje” kunt u hier vinden.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella, Malaga, Costa del Sol, Spanje.

Wim Lamers, econoom in Marbella, Malaga, Costa del Sol, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Advocaten in Marbella, Spaanse advocaten, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën