Blog

Zijn de financiële kosten aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting in Spanje?

Profit Or Loss Keys Showing Returns For Internet BusinessVennootschapsbelasting in Spanje!

Om te weten of de financiële kosten van de Vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn in Spanje, dient rekening gehouden te worden met een tweevoudige beperking.

De financiële netto-kosten zullen met een grens van 30% van het bedrijfsresultaat in het boekjaar aftrekbaar zijn.  De financiële kosten zijn de vervallen rente voor persoonlijke of hypothecaire leningen.

Met deze beperking, zijn de volgende kosten in het algemeen NIET als aftrekbaar te beschouwen voor de Spaanse Vennootschapsbelasting.

1)      De financiële kosten die voortvloeien uit schulden met entiteiten van de groep bestemd voor de verwerving, voor andere entiteiten van de groep, aandelen in het kapitaal of eigen vermogen van eender welke soort entiteiten of

2)      Inbreng in kapitaal of eigen vermogen van andere entiteiten van de groep.

Gezien het vorengaande, wordt begrepen dat deze norm niet van toepassing is op de financiële kosten wegens schulden bestemd voor de financiering van andere intragroepstransacties, zoals de aankoop van onroerend goed investering, maar wel de volgende algemene beperking.

Algemene beperking van de aftrekbaarheid van financiële kosten.

De financiële netto-kosten zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting met een grens van 30% van het bedrijfsresultaat in het boekjaar. In ieder geval, zijn de financiële netto-kosten van minder dan één miljoen euro aftrekbaar.

Geniet nu van de fiscale adviesverlening van de belastingspecialisten bij Arcos & Lamers Asociados, uw boekhouder, accountant, belasting adviseur en advocaat onder één dak. Neem nú contact met de Spaanse vennootschapbelasting adviseurs van dit kantoor.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Vennootschap belasting , Fiscal advisers Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën