Blog

Ruilovereenkomst in Spanje

SPANISH PROPERTYEen mens leeft niet alleen van geld. Over de jaren heen heeft de mensheid voorwerpen geruild, algemeen gekend als ruilhandel. Deze vorm van handel bestaat ook in de juridische wereld aan de hand van het ruilcontract in Spanje.

De Spaanse ruilovereenkomst is een contract waarin één van de partijen zich ertoe verbindt aan de andere partij iets te geven om een ander voorwerp in ontvangst te nemen (artikel 1538 van het Spaans Burgerlijk Wetboek).

De belangrijkste kenmerken van het Spaanse ruilcontract zijn de volgende:

 

1. Het eigendom dat elk behoort aan één van de partijen van een voorwerp of zaak wordt overgedragen ( we gaan niet verder in op ruilovereenkomsten waarbij de goederen niet aan de partijen behoren).

2. Bilateraal of synalagmatische overeenkomst, met andere woorden, er zijn wederzijdse verplichtingen voor beide partijen.

3. Het is een onereus contract in Spanje, gezien er goederen die de persoon zelf bezit, worden overgedragen tegen een bepaalde waarde. Hou er rekening mee dat indien één van de partijen geen goed of voorwerp overdraagt, het kan gaan om een geval van schenking.

In deze crisisperiode komen er bij ons advocatenkantoor in Spanje meer en meer personen over de vloer met het idee om huizen te ruilen en verzoeken daarbij onze fiscale adviesverlening.

In principe kan een huisruil tussen 2 privépersonen de volgende kosten en belastingen met zich meebrengen:

– Overdrachtsbelasting voor beide partijen (verschil met koopovereenkomst, waar enkel de kopende partij verplicht wordt tot betaling van deze belasting).

– Gemeentebelasting op meerwaarde van de grond, de Plusvalía, ook voor beide partijen.

– Verhoging of verlaging van het vermogen van elk van de partijen, afhankelijk van de waarde van het geruilde onroerend goed.

– Bijzondere gevallen waarbij één van de partijen een ondernemer is en we voor een ruil staan van een terrein voor een latere bebouwing erop, maar dat is een ander verhaal.

– In gevallen waarin één van de partijen niet fiscaal resident is in Spanje, moeten we rekening houden met een inhouding van 3% van de marktprijs van het geruilde onroerend goed.

Daarnaast moeten de ruilovereenkomsten van onroerende goederen in een openbaar notariële akte worden vastgelegd én ingeschreven worden in het eigendomsregister. U dient dus ook rekening te houden met deze kosten.

Bent u de eigenaar van een onroerend goed en u wenst deze te ruilen, neem dan  vandaag nog contact met ons advocatenkantoorin Marbella, wij bieden u professionele adviesverlening in alle mogelijke situaties.

Informatie met betrekking tot vastgoed transacties in Spanje kunt u vinden op onze micro web site: conveyancing in Spain.

Vorige post´s over het onderwerp vastgoed in Spanje kunt u hier vinden.

Félix Ruiz, advocaat in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaten Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën