Blog

De vergunning van eerste bewoning in Spanje

Licencia de primera ocupación

Wanneer een cliënt aan ons meertalig advocatenkantoor in Marbella de opdracht geeft om de wettelijke situatie van een onroerende zaak die hij wenst te kopen, na te gaan, is de Spaanse vergunning van eerste bewoning (Licencia de Primera Ocupación) voor deze woning een van de belangrijkste documenten die dient te worden bekomen.

De Spaanse vergunning van eerste bewoning is een document dat normaal gezien door de gemeente wordt afgegeven. De vergunning is een garantie dat het gebouw in Spanje voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de (niet vervallen) Bouwvergunning die aan het begin van de werken werd toegekend en de overeenstemming van deze werkzaamheden met het technisch project dat als basis diende op het moment dat de bouwvergunning werd verleend. Daarnaast is deze vergunning van eerste bewoning een bewijs dat aan de vereisten in veiligheid en gezondheid werd voldaan.

Het essentiële punt van deze vergunning is dat de gebouwen en daarbij behorende elementen (zoals bergruimtes, garages die een integraal deel uitmaken van het hele gebouw) klaar zijn voor bewoning en gebruik. De desbetreffende vergunning van eerste bewoning in Spanje wordt ook vereist voor uitbreidingswerken, verbouwingen, wijzigingen waarvoor een technisch project nodig is en het nodige onderzoek inzake veiligheid en gezondheid door de gemeentelijke technische dienst.

Wanneer de nieuwbouw bij akte wordt vastgelegd, dient men de vergunning van eerste bewoning te vertonen alsook het certificaat van de einde van de werkzaamheden afgegeven door de architect.

Voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen (licht, water, gas, telefoon, etc.) is de Spaanse vergunning van eerste bewoning in vele gemeentes ook een vereiste.

Dit document is essentieel om te bepalen dat de eigendom voldoet aan de bouwreglementen van de desbetreffende regio. Deze vergunning is zo belangrijk dat het zelfs een contractuele inbreuk is indien u de eigendom verkoopt zonder deze te bezitten (aangezien een derde partij die te goeder trouw aankoopt geen partij is tussen de eigenaar/promotor en het gemeentehuis).

Eerdere blogs over het onderwerp “vastgoed in Spanj” kunt u hier vinden: http://www.arcos-lamersasociados.com/nl/category/spanish-property/ Specifieke informatie over vastgoed transacties in Spanje kunt u verkrijgen op de volgende micro website. Conveyancing in Spain

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de Spaanse vergunningen van eerste bewoning indien deze wordt toegekend door administratieve positieve stilte. Neem vandaag nog  contact met één van de deskundige meertalige advocaten bij Arcos & Lamers Asociados. Uw Nederlandstalige advocaat en accountant in Spanje onder één dak.

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën