Blog

Aanbevelingen van een Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje voor de verkoop van uw eigendom in Spanje

tax in spainDenkt u eraan uw woning te verkopen? Dan raden we u aan om enkele eenvoudige stappen te ondernemen zodat de verkoop vlotter kan verkopen en zonder onnodige vertragingen die het verkoopproces kunnen onderbreken of vermoeilijken.

Daarom is het heel belangrijk de volgende punten te bekijken en na te gaan of alle documentatie betreffende uw woning in orde is:

1º.- De gespecialiseerde Spaanse advocaten van ons kantoor in Marbella raden u aan een uittreksel uit het Eigendomsregister te verkrijgen om na te gaan of deze daadwerkelijk op uw naam staat ingeschreven en om mogelijke lasten op de woning te checken.

2º.- In de tweede plaats dient er nagegaan te worden of er geen achterstallige betalingen zijn van de onroerendgoedbelasting en de belasting op het ophalen van het huisvuil om te vermijden dat een er schuld zou kunnen openstaan.

3º.- Tevens kan het ook nuttig zijn om na te gaan of u een kopie van de vergunning van eerste bewoning bezit afgegeven door de desbetreffende gemeente. Dit document bewijst dat de woning op wettelijke wijze werd gebouwd en de toepasselijke stedenbouwkundige wetgeving nakomt.

4º.- Ook is het belangrijk een idee te hebben van de belasting op de meerwaarde van de grond, of de zogenaamde Plusvalía. Zo kunt u rekening houden met alle mogelijke kosten die naar voren komen bij de verkoop van uw woning.

5º.- U dient ook een berekening te maken van de mogelijk vermogenswinst, nog een andere kost waarmee u rekening moet houden.

6º.- U moet het energie-efficiëntiecertificaat bekomen. Dit certificaat moet overhandigd worden aan de kopende partij op het moment van het ondertekenen van de notariële koopakte.

7º.- Ten laatste, indien u geen resident bent in Spanje, dient u er zich van te vergewissen dat u de desbetreffende aangiftes heeft ingediend van de Inkomstenbelasting voor niet-residenten.

Vorige posts vermeld op de blog van dit profesioneel advocatenkantoor in Marbella kunt u hier vinden: http://www.arcos-lamersasociados.com/nl/category/spanish-property/

Wenst u uw woning in Spanje te verkopen? Neem dan kontact met ons Spaans advocatenkantoor in Marbella, wij zullen u bijstaan in alle voormelde stappen om zo het verkoopproces vlotter te laten verlopen.

Heeft u vragen of twijfels? Neem vandaag nog kontact met dit Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje. Bij Arcos & Lamers Asociados staat een deskundig team advocaten en economen met uitstekende kennis in juridische en fiscale kwesties klaar bij de verkoop van uw woning.

María Teresa Arcos, Advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Marbella.

 
  • Wim Lamers
  • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën