Blog

Hoe kan ik een kopie verkrijgen van een testament dat werd opgemaakt in Spanje door een overleden familielid of nagaan of er daadwerkelijk een Spaans testament bestaat of niet?

Testament in SpanjeOm na te gaan of er een testament werd opgemaakt in Spanje of om een kopie daarvan te verkrijgen, is het nodig in bezit te zijn van de overlijdensakte.

Met deze overlijdensakte kunnen we bij het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikkingen het desbetreffende certificaat opvragen waaruit zal blijken of die persoon een testament heeft laten opmaken en bij welke notaris. Zodra bekend is bij welk notariskantoor het testament werd verleden, kunnen de erfgenamen een gewaarmerkt afschrift van het testament opvragen.

Naast de overlijdensakte, zal het ook nodig zijn de desbetreffende heffing te betalen en het model 790 in te vullen bij een bank waarmee de belastingdienst samenwerkt om de desbetreffende vereffening te maken.

 

Het certificaat van laatste wilsbeschikkingen kan worden opgevraagd door eender welke persoon op voorwaarde dat hij de vereiste documentatie indient.

Het voormelde certificaat van laatste wilsbeschikkingen kan worden opgevraagd vanaf twee weken na de overlijdensdatum.

Meer informatie over Testamenten en erfrecht in Spanje kunt u vinden om de volgende micro web site van de Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella.

Voor vorige post´s onder het onderwerp, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje 

Neem nú contact met één van de gespecialiseerde Spaanse advocaten in Marbella van ons kantoor in Spanje voor al uw juridische en fiscale vraagstukken of indien een kopie nodig heeft van een testament dat werd opgemaakt in Spanje of ingeval u wenst te weten of er in Spanje een testament al dan niet werd opgemaakt.

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans advocatenkantoor, Testament in Spanje,

Share this story

Categorieën