Blog

Onroerendgoedbelasting of gemeentebelasting (in Spanje heet deze I.B.I.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

tax in spainIn Spanje wordt deze belasting geheven door de gemeente en betaald door alle eigenaars van een onroerend goed, ongeacht of zij al dan niet Fiscale Verblijfhouders zijn en of de eigenaar een particulier of een rechtspersoon is.

Alle in een Gemeente gelegen eigendommen worden opgenomen in een register en krijgen een waarde toegekend, de zogenaamde Kadastrale of Belastbare Waarde.  Voor het berekenen van de Onroerendgoedbelasting van elk eigendom wordt een door de Gemeente vastgesteld tarief op de Kadastrale of Belastbare Waarde toegepast.

De gemeente deelt elk jaar het beschuldigde bedrag mee aan alle belastingplichtigen. Deze informatieve brief wordt per post opgestuurd aan de eigenaar in mei, juni of juli en het bedrag moet betaald in September, Oktober of November van elk jaar.  Dit kan variëren, doordat elke Gemeente haar eigen betaaldatum vaststelt.

Het is dan ook aan te raden deze jaarlijkse betaling op uw rekening te domiciliëren en ervoor te zorgen dat deze voldoende saldo heeft voor de betaling, teneinde toeslagen en boetes voor te late betaling te vermijden. Let erop dat, ingeval van ontoereikende fondsen op de rekening voor betaling van de domiciliëring, deze laatste meteen geannuleerd wordt en u een nieuwe domiciliëring moet opzetten voor de volgende jaren.  Meer informative over deze Spaanse plaatselijke belasting vind u op de volgende microwebsite van de vooraanstaande meertalige Spaanse advocatenfirma Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat en belastingadviseur onder één dak!

http://conveyancinginspain.com/nl/running-costs/local-taxes-in-spain/

Vermogensbelasting in Spanje.

In Spanje werd de Vermogensbelasting recent opnieuw ingevoerd voor het boekjaar 2011 als een voorlopige maatregel, en is tot op heden opnieuw ingevoerd tot en met 2014.

De belastbare basis wordt verlaagd door middel van een vrijgesteld minimum van 700.000,00 euro.

De verplichting tot het opstellen en indienen van de aangifte geldt enkel voor diegenen die een positief resultaat bekomen en daardoor belastingen moeten betalen. Bij wijze van uitzondering zijn ook al diegenen die rechten en activa bezitten geschat op meer dan 2.000.000,00 euro verplicht de aangifte in te dienen, zelfs indien zij geen belasting moeten betalen.

Bij wijze van voorbeeld, indien u in Spanje een eigendom bezit met een marktwaarde van meer dan 2 miljoen euro maar een hypotheek hebt afgesloten voor 1,5 miljoen euro, beloopt de netto waarde van uw vermogen slechts 500.000 euro en, gezien de eerste 700.000 euro vrijgesteld zijn, bent u geen Spaanse vermogensbelasting verschuldigd. Gezien het actief echter meer dan 2 miljoen waard is, moet de overeenkomstige aangifte van de Spaanse vermogensbelasting niettemin bij de Spaanse Belastingdienst ingediend worden.

Bijkomende informative over de vermogensbelasting in Spanje kan u verkrijgen op de volgende links:

Regionale belastingen in Spanje: http://conveyancinginspain.com/nl/running-costs/regional-taxes-in-spain/

Spaanse belastingadviseur bespreekt de Geschiedenis van de Vermogensbelasting in Spanje.

Bijkomende informatie betreffende de diensten van de Spaanse advocaten- en boekhoudingsfirma Arcos & Lamers Asociados vind u hier

 

Wenst u naar Spanje te emigreren, hebt u een Spaanse boekhouder nodig die uw taal spreekt? Neem nú contact op met één van de advocaten, belastingadviseurs of boekhouders van onze firma; zij zullen u efficiënt en op maat gesneden advies verlenen!

Sara Duarte, boekhoudster in Marbella, Málaga, Costa del Sol, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella, Vermogensbelasting in Spanje,

Share this story

Categorieën