Blog

Berekening van de belasting op de vermogenswinst door verkoop van onroerende goederen in Spanje. Spaanse Belastingpercentage´s voor niet-residenten

Capital Gain Tax in SpainWinst belasting in Spanje; Het verschil tussen de overdrachtswaarde en de geactualiseerde aankoopprijs geeft de belastbare Spaanse vermogenswinst.

Wanneer het onroerend goed overgedragen wordt door een natuurlijk persoon die dit vóór 31 december 1994 heef aangeworven wordt de zoals hierboven berekende winst verlaagd omdat op dergelijke transacties een overgangsregeling toegepast wordt.

Indien de overdrager (verkoper)  het onroerend goed op twee verschillende datums heeft aangeworven of aan bedoeld goed verbeteringswerken werden uitgevoerd moeten de berekeningen uitgevoerd worden alsof het twee af

Exemptie van Spaanse Winst belasting.

Gedeeltelijke vrijstelling:

Een vrijstelling van 50 percent is van toepassing op de winstbelasting die voortvloeien uit de verkoop van in Spanje gelegen woning die aangeworven werden tussen 12 mei 2012 en 31 december 2012. Deze gedeeltelijke vrijstelling is niet van toepassing:

In het geval van natuurlijke personen bij aanwerving van, of overdracht aan de echtgenoot/echtgenote of eender welke persoon die een bloedverwant van de belastingplichtige is.

In het geval van rechtspersonen, wanneer het onroerend goed aangeworden werd van, of overgedragen werd aan een natuurlijke of rechtspersoon waarmee enige vorm van rechte of laterale bloed- of aanverwantschap bestaat, tot en met de tweede graad.

Belastingpercentage voor niet in Spanje verblijfhoudende natuurlijke personen:

Aanslagjaar 2011 2012-2014
Belastingspercentage 19 % 21 %

De natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet verblijfhouder, die een onroerend goed aanwerft, is verplicht 3% van de overeengekomen koopprijs in te houden en aan de Spaanse Belastingdienst te betalen. Voor de verkoper wordt dit bedrag beschouwd als een voorafbetaling van de belasting die hij zal moeten betalen op de opbrengst van deze overdracht. Daartoe moet de koper de verkoper, die niet-fiscaal resident is) een belasting declaratie overhandigien van het model 211 waarmee het weerhouden bedrag betaald werd, zodat deze laatste dit bedrag kan aftrekken van het te betalen bedrag zoals dit blijkt uit de winstaangifte. Indien het ingehouden bedrag hoger is dan de te betalen belasting kan het teveel betaalde teruggevraagd worden.

Indien de inhouding niet betaald wordt, wordt het onroerend goed bezwaard met het bedrag van de inhouding of, indien minder, van de betreffende Spaanse winst belasting.

Meer informatie betreffende het berekenen van vermogenswinsten en aanpassingscoëfficiënten vind u hier!.

Bijkomende informatie over het proces van aan- en verkoop en de fiscale gevolgen ervan vind u op deze gespecialiseerde microweb over overdrachten van onroerende goederen in Spanje.

Aarzel niet contact op te nemen met deze firma van advocaten en economen Arcos & Lamers Asociados voor al uw vragen van fiscale, juridische of boekhoudkundige aard.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje

Wim Lamers, econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Vastgoed Advocaat Marbella, Spaanse winst belasting , Spaans advocatenkantoor, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën