Blog

Garantieverzekering van voorafbetalingen van een aankoop van een woning in Spanje

purchase of property in SpainGeachte koper,

Vooraleer u in Spanje een woning koopt op plan of in bouwfase, ga dan eerst op zoek naar juridische advies, maak geen voorafbetalingen tot u deze bedragen heeft verzekerd aan de hand van een garantieverzekering van voorafbetalingen of een bankgarantie.

De “Spaanse Wet 57/1968, van 27 juli, inzake de ontvangst van voorafbetalingen in de bouw en verkoop van woningen” verbeterd door de “Wet 38/1999, van 5 november, inzake de bouwordening”, bepaalt dat projectontwikkelaars verplicht zijn tot het aangaan van een garantie voor de teruggave van de voorafbetalingen (plus de wettelijke interest) die ze van de kopers ontvangen vóór of tijdens de bouw,  voor het geval de projectontwikkelaar zijn verplichting niet nakomt om de woning in Spanje binnen de bepaalde termijn te leveren. Deze teruggavegarantie van de voorafbetalingen wordt vastgelegd in een “individuele borgpolis” of “individuele bankgarantie” ten gunste van de koper.

Het is niet overbodig te zeggen dat de wetgeving daaromtrent complex is en moeilijk toepasbaar in de praktijk. Op het moment dat de Spaanse privécontract wordt ondertekend, ontvangt de koper de individuele polis niet maar betaalt wel de voorafbetaling van de verkoopprijs. Het is pas later (dagen, maanden of nooit), nadat de projectontwikkelaar de ontvangen bedragen op een bijzondere daartoe geopende rekening deponeert en hij de desbetreffende premie betaalt, dat de verzekeringsmaatschappij de individuele polis afgeeft ten gunste van de koper. Bij het ondertekenen van het Spaanse privécontract kan enkel een kopie worden ontvangen van de collectieve polis die in geen enkel geval noch de verzekeraar noch de koper verplicht.

Het ondertekenen van het privécontract waarin de voorafbetalingen gemaakt worden en de overhandiging van de individuele polis vindt echter niet plaats op hetzelfde moment. We kunnen ons dus afvragen wat er zal gebeuren indien de koper de individuele polis nooit ontvangt…

Additionele informatie onder het onderwerp Vastgoed in Spanje kan hier vinden of op de micro web site http://conveyancinginspain.com/nl/

Néén nú contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje voor al uw juridische vragen. Wij zullen u het nodige advies verlenen om u bij te staan in al uw kwesties waarmee u geconfronteerd wordt bij het kopen van een woning in Spanje.

Félix Ruiz, advocaat in Marbella, Málaga, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Emigreren naar Spanje, Advocaat in Spanje, Juridisch Advies Costa del Sol, Onroerendgoed advocaat , Vastgoed Advocaat Marbella,

Share this story

Categorieën