Blog

UW TESTAMENT IN SPANJE

Spaans testamentHet Spaanse testament is een document waarin een persoon, ten tijde van haar overlijden, beschikt over al haar goederen of een gedeelte daarvan.

 In Spanje dient iedereen een testament op te maken. Het is evenwel niet mogelijk dat twee of meer personen gezamenlijk een testament opmaken. Noch kan het testament worden opgemaakt in naam van een derde partij of een opdrachtgever.

 Er kan een openbaar testament of een gesloten testament worden opgemaakt.

Inzake het openbaar testament in Spanje:

 Het openbaar testament in Spanje wordt verleden als de erflater zijn laatste wilsbeschikking uitdrukt in aanwezigheid van een notaris waarbij laatstgenoemde op de hoogte is van hetgeen waarover in het document wordt beschikt.

 Indien de erflater zich uitdrukt in een taal die de notaris niet beheerst, is het nodig dat een tolk tussenkomt naar keuze van de erflater om het document te vertalen. In dit geval zal het testament worden opgemaakt in twee talen met vermelding van de taal die gekend is door de erflater.

De erflater dient zich te legitimeren ten overstaan van de notaris aan de hand van zijn paspoort of identiteitsdocument.

Het Spaanse testament zal uitdrukkelijk het volgende vermelden:

–         plaats, jaar, maand, dag en tijdstip dat het testament werd verleden.

–         Identificatie van de erflater door de notaris en van de nodige wettelijke handelingsbekwaamheid om het testament te doen verlijden.

–         De terbeschikkingstelling van de goederen.

–         Handtekening van de erflater.

Een Spaans testament dat niet voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Spaanse wetgeving zal niet geldig zijn.

Bij Arcos & Lamers Asociados zorgen wij ervoor dat alles vlotter verloopt. Wij maken uw testament op in twee talen, in het Spaans en in uw moedertaal. We maken een afspraak met de notaris waarbij ook een tolk aanwezig is om het document te vertalen. Wenst u nog verdere informatie? Neem nú contact met ons.

Marbella, Oktober 2013.

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Testament in Spanje, Fiscale Planning,

Share this story

Categorieën