Blog

DE INHOUD VAN EEN SPAANSE KOOPACTE

vastgoed advocatenkantoor in spanjeDoor María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Een notaris in Spanje is een onafhankelijke zelfstandige die er garant voor staat dat alle wettelijke voorschriften worden nagekomen bij de desbetreffende transactie.

We dienen ons te richten tot een notaris om onder andere koop-verkoopaktes te ondertekenen maar ook een testament op te maken of een vennootschap op te richten. In Spanje staat een notaris garant voor zekerheid, wettelijkheid en onafhankelijkheid.

Wat voor informatie dient de koopakte in Spanje te bevatten?

In de aanhef van het document zal u de volgende informatie vinden:

– Plaats en datum van het verlijden van de akte alsook de naam van de notaris.

– Vaststelling van de identiteit van de comparanten, waaronder naam, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep, adres en soort identiteitskaart en nummer.

– Er wordt ook vermeld indien een persoon verschijnt in vertegenwoordiging van een andere persoon. Daarbij wordt ook vermelding gemaakt van het soort document dat deze vertegenwoordiging verleent.

– Er wordt ook vermeld indien een tolk tussenkomt in het geval een va de comparanten de taal waarin de akte is opgemaakt, niet begrijpt.

De notaris in Spanje zal de handelingsbekwaamheid van de comparanten ratificeren. Daarna worden de verklaringen vermeld van beide partijen betreffende de woning, met onder andere volgende informatie:

1.- Beschrijving van de onroerende zaak en de desbetreffende gegevens  van het Eigendomsregister waarin de onroerende zaak staat ingeschreven.

2.- Kadasterreferentienummer en stand van de Onroerendgoedbelasting.

3.- Verklaring betreffende de bijdragen van de Vereniging van Eigenaren alsook het aanvoeren van het certificaat van de staat van schulden door de Vereniging van Eigenaren.

 4.- Lasten die op de onroerende zaak rusten.

 5.- Levering aan de kopende partij van het energie-efficiëntiecertificaat.

6.- Bij de koopakte wordt een uittreksel uit het desbetreffende Eigendomsregister gehecht.

 7.- Bewonerstoestand: of de onroerende zaak vrij is van bewoners of huurders.

 8.- Voorwaarden van de koop-verkoop, onder andere: voorwerp, prijs, wijze van betaling.  Betaling van de kosten die voortvloeien uit het verlijden van de akte en betaling van de gemeentebelasting op de meerwaarde van de grond (de Plus‑Valía).

Als laatste wordt uitdrukkelijk vermeld in de akte dat de volledige inhoud werd gelezen, het nummer en de serie van de eerste tot de laatste pagina, en de handtekening van alle comparanten alsook van de notaris.

Heeft u nog verdere vragen over de inhoud van uw koopakte of bij het ondertekenen ervan, neem dan gerust kontact met dit Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella. Bij Arcos & Lamers Asociados verlenen wij u advies over het  ondertekenen van de koopakte of nemen we uw twijfels weg indien u de koopakte reeds ondertekend heeft. Wij bieden u een snelle en efficiënte dienstverlening voor al uw behoeften.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella

Wim LamersEconoom in Marbella

Marbella, September 2013.

  • Wim Lamers
  • Emigreren naar Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella,

Share this story

Categorieën