Blog

WIE IS VERPLICHT AANGIFTE VAN DE INKOMSTENBELASTING IN SPANJE VOOR 2012 TE DOEN?

belasting in Spanje

Inkomstenbelasting in Spanje

INKOMSTENBELASTING FISCAAL RESIDENTEN IN SPANJE.

Overeenkomstig artikel 96 van de Wet inzake Inkomstenbelasting en artikel 61 van het Reglement, zijn de volgende personen verplicht de aangifte van de inkomstenbelasting voor het jaar 2012 te doen:

a) Belastingplichtigen die tijdens het fiscaal jaar hogere inkomens hebben bekomen dan die bedragen die voor iedere klasse of bron hieronder worden vermeld.

b) Belastingplichtigen die, onafhankelijk van het bedrag en aard of bron van de bekomen inkomsten, recht hebben op een vermindering wegens investering in woningen, speciale spaarrekeningen voor de aankoop van hun eerste woning, internationale dubbele belasting, of omdat ze bijdragen hebben geleverd aan het beschermd vermogen van mindervalide personen, pensioenplannen, verzekerde pensioenplannen, bedrijfspensioenplannen, lange-termijn zorgverzekeringen, sociale zekerheidsverzekeringsmaatschappijen die de belastinggrondslag verlagen indien het desbetreffende recht wordt uitgeoefend.

c) Belastingplichtigen die aangifte dienen te doen en die de teruggave voortvloeiende uit de regulerende wet voor Inkomstenbelasting aanvragen die hen in voorkomend geval toekomt.

d) Belastingplichtigen die niet verplicht zijn aangifte te doen wegens het bedrag en aard of bron van het inkomen bekomen tijdens het jaar, maar die de teruggave voortvloeiende uit de regulerende wet voor Inkomstenbelasting in Spanje aanvragen.

Wie is niet verplicht de Inkomstenbelasting te presenteren in Spanje?

 

1. Belastingplichtige van wie het inkomen enkel afkomstig is van de volgende bronnen, op voorwaarde dat die niet hoger ligt dan de limieten vermeld voor elk geval, bij individuele of gezamenlijke belasting declaraties:

A) Volledige inkomsten uit arbeid (met inbegrip onder andere van pensioen en passief vermogen, zelfs deze afkomstig uit het buitenland, alsook niet-vrijgesteld alimentatiegeld en annuïteiten voor alimentatie) voor een bedrag dat niet hoger ligt dan:

22.000 Euro per jaar, in het algemeen.

11.200 Euro per jaar in de volgende gevallen:

a) Als de inkomsten uit arbeid afkomstig zijn van meer dan één werkgever.

Niettemin is de limiet geldig van 22.000 Euro per jaar in geval dat:

indien de inkomsten afkomstig zijn van meer dan één werkgever, de som ontvangen van de tweede en volgende werkgevers in het totaal niet hoger ligt dan 1.500 Euro per jaar.

B) Opbrengsten uit roerend vermogen (niet-vrijgestelde dividenden van aandelen, rente op rekeningen, op deposito’s of vastrentend effect, etc.) en vermogenswinst (winst afkomstig uit betalingen van aandelen in investeringsfondsen, premies door deelname in wedstrijden of loterij, etc.) mits deze onderworpen zijn aan een voorheffing of bronbelasting en het algemene bedrag niet hoger ligt dan 1.600 Euro per jaar.

C) Huuropbrengsten, opbrengsten uit roerend vermogen niet onderhevig aan voorheffing afkomstig uit staatsobligaties en subsidies voor de aankoop van sociale woningen of woningen voor een geschatte prijs, met een limiet van 1.000 Euro per jaar.

Voor al uw juridische en fiscale vragen, neem vandaag nog kontact nog het meertalig advocatenkantoor en belastingadviseursArcos & Lamers Asociados, úw geregistreerde accountants (economen), advocaten, fiscalisten en belastingadviseurs in Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje.

Wim Lamers, Econoom in Spanje.

Arcos & Lamers Asociados, belasting adviseurs in Spanje, accountants in Spanje, economen in Spanje, Spaanse fiscalisten en belasting specialisten. Inkomstenbelasting in Spanje.

Marbella, Mei 2013.

  • Wim Lamers
  • Emigreren naar Spanje, Juridisch Spanje, advocaten , Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Belasting recht , Fiscale Planning,

Share this story

Categorieën